Les proteïnesLes proteïnes compleixen la funció plàstica, porten 4 kcal per cada gram.  Podem aconseguir la proteïna de font animal i vegetal. Si consumim proteïna d'origen animal, hem de tenir en compte que és convenient que provingui de ramaderia o de pesca...